संपर्क

अध्यक्ष(श्री .गंगाधर म्हमाणे )

सचिव(श्री. कृष्णकुमार पाटील)

श्री .गंगाधर म्हमाणे
अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे
सर्व्हे नं. 832-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179,
बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे,
भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-411 004. महाराष्ट्र (भारत)
फोन- 020-25705301

अधिकार्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री .गंगाधर म्हमाणे
श्री. कृष्णकुमार पाटील
श्री. एस.बी. कुसमुडे
अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे
सचिव, राज्य मंडळ, पुणे
ईडीपी मॅनेजर, पुणे
25651751
25651750
25705301
25705311
25705201
25665806
25665807
25652672
020
020
020

राजपत्रित अधिकार्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री .गंगाधर म्हमाणे
सचिव विभागीय सचिव श्री. कृष्णकुमार पाटील
सह सचिव
सहाय्यक सचिव अनिल गुंजाळ
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 डॉ. सुचिता थोरात
विभागीय मंडळ, पुणे
विभागीय मंडळ, नागपूर
विभागीय मंडळ, औरंगाबाद
विभागीय मंडळ, मुंबई
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
विभागीय मंडळ, अमरावती
विभागीय मंडळ, नाशिक
विभागीय मंडळ, लातूर
विभागीय मंडळ, कोकण
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार