आमच्याविषयी > राज्यस्तरीय कार्यकारिणी
महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री
श्री. देवेंद्र फडणवीस
कार्यालयीन माहिती:
पत्ता – मंत्रालय, मुंबई
ई-मेल : [email protected]
दूरध्वनी क्र. : 022-22025151 / 022-22025222
फॅक्स: 022-22029214
महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री
माननीय शिक्षणमंत्री
माननीय शालेय शिक्षण मंत्री (राज्य)
माननीय मुख्य सचिव
माननीय शिक्षण सचिव
माननीय शिक्षण आयुक्त
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार