सांखिकी माहिती

परीक्षा निकाल 2019 ची विभागवार यादी

  कनिष्ठ महाविद्यालयवार निकाल यादी
(नियमित विद्यार्थी)
जिल्हा आणि लिंगवार जिल्हावार आणि श्रेणीवार जिल्हा आणि स्त्रोत विषयवार
पुणे क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
नागपूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
औरंगाबाद क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
मुंबई क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
कोल्हापूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
अमरावती क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
नाशिक क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
लातूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
कोकण क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

राज्यवार कृती

विद्यार्थ्यांचा ग्रेड आणि aजिल्हावार कृती आराखडा
विद्यार्थ्यांचा विभाग आणि लिंगवार कृती आराखडा (नवीन)
विद्यार्थ्यांचा सर्वगुण कृती आराखडा (नवीन)
विद्यार्थ्यांचा प्रवाह, विभागवार कृती आराखडा (नवीन)
सर्व विषयवार सांखिकी माहिती

एचएससी सांखिकी माहिती
एचएससी मार्च 2018
एचएससी मार्च 2017
एचएससी मार्च 2016
एचएससी मार्च 2015
एचएससी मार्च 2014
एचएससी मार्च 2013
एचएससी मार्च 2012
एचएससी मार्च 2011
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार