सांखिकी माहिती

परीक्षा निकाल 2019 ची विभागवार यादी (10 वी साठी)

  जिल्हावार, श्रेणीवार उमेदवारांचा कृती आराखडा (नियमित + पुर्नपरिक्षार्थी) जिल्हावार नियमित/ खाजगी आणि तुरळक विषय घेणारे उमेदवार जिल्हावार आणि लिंगवार उमेदवारांचा कृती आराखडा विषयवार टक्केवारीनुसार उमेदवारांचे क्रमांक विद्यालयानुसार निकाल
पुणे क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
नागपूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
औरंगाबाद क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
मुंबई क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
कोल्हापूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
अमरावती क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
नाशिक क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
लातूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
कोकण क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

राज्यवार कृती आराखडा

उमेदवाराचा श्रेणीनुसार कृती आराखडा
उमेदवाराचा लिंगवार कृती आराखडा
उमेदवाराचा सर्वगुण कृती आराखडा
सर्व प्रकारे अधिक बुध्दिमान उमेदवार
सर्व विषयवार उत्तीर्ण सांखिकी माहिती

एसएससी सांखिकी माहिती
एसएससी मार्च 2018
एसएससी मार्च 2017
एसएससी मार्च 2016
एसएससी मार्च 2015
एसएससी मार्च 2014
एसएससी मार्च 2013
एसएससी मार्च 2012
एसएससी मार्च 2011
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार